Doprava nad 100 € zdarma!
Vrátenie tovaru

 

Pri kúpe prostredníctvom internetového obchodu máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete produkt.

Pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám môžete zaslať mailom príp. poštou spolu s faktúrou a vráteným tovarom:

Tovar je potrebné vrátiť na adresu:

Anja fashion (bývalé Bacuľkovo)
Alexandra Pidiková
Hasičská 115/3
91101 Trenčín

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Prosíme Vás preto, aby ste tovar posielali ako balík alebo doporučenú zásielku a nevracali ju na dobierku – táto nebude prevzatá. Pri vracaní tovaru dostanete od pošty potvrdenie o prevzatí zasielky, ktoré odporúčame uchovať pre prípad, že by sa zásielka stratila alebo poškodila pri preprave.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

V prípade, že máte záujem len o vrátenie časti objednávky, ktorej zvyšok si ponecháte, náklady na doručenie tovaru nebudú súčasťou vrátenej platby.

Ak ste si pri objednávke nad 100 € uplatnili právo na bezplatnú dopravu a tovar Vám nebude vyhovovať, pričom si ponecháte len časť objednávky v hodnote nižšej než 100 €, bude Vám poštovné, ktoré sme za Vás uhradili, odpočítané zo sumy vráteného tovaru vyplatenej na Váš účet.

Všetky platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, a to za predpokladu, že bol tovar vrátený späť na našu adresu alebo že ste predložili doklad preukazujúci zaslanie tovaru. Platbu za vrátený tovar zasielame výhradne na bankový účet klienta (nie poštovou poukážkou).

Tieto podmienky sa vzťahujú na vrátenie tovaru v lehote 14 dní, na ktoré má zákazník právo aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že ide o reklamáciu poškodeného tovaru, postupujte, prosím, podľa ustanovení Obchodných podmienok.

Aktualizujem…
  • Žiadne produkty v košíku.